Maschinen

Schrumpftunnel: Ringdüsen-Heizsystem Compact-Serie

Compact 450 K

Compact_450_K_02_2017_GER_l.pdf (472 KB)
Compact_450_K_02_2017_GB_l.pdf (467 KB)
Compact_450_K_08_2016_FR_l.pdf (456 KB)
Compact_450_K_08_2016_RU_l.pdf (437 KB)

Compact 650 D

Compact_650_D_03_2017_GER_l.pdf (399 KB)
Compact_650_D_03_2017_GB_l.pdf (394 KB)

Compact 650 S

Compact_650_S_02_2017_GER_l.pdf (398 KB)
Compact_650_S_02_2017_GB_l.pdf (392 KB)
Compact_650_S_08_2016_FR_l.pdf (381 KB)
Compact_650_S_08_2016_RU_l.pdf (376 KB)

Compact 650 DD

Compact_650_DD_03_2017_GER_l.pdf (389 KB)
Compact_650_DD_03_2017_GB_l.pdf (384 KB)
Compact_650_DD_03_2017_FR_l.pdf (384 KB)
Compact_650_DD_03_2017_RU_l.pdf (412 KB)

Compact 650 SD

Compact_650_SD_950_SD_02_2017_GER_l.pdf (412 KB)
Compact_650_SD_950_SD_02_2017_GB_l.pdf (406 KB)

Compact 650 T

COMPACT_650_T_DT.pdf (418 KB)
COMPACT_650_T_GB.pdf (418 KB)

Compact 950 DD

Compact_950_DD_03_2017_GER_l.pdf (420 KB)
Compact_950_DD_03_2017_GB_l.pdf (415 KB)

Compact 950 SD

Compact_650_SD_950_SD_02_2017_GER_l.pdf (412 KB)
Compact_650_SD_950_SD_02_2017_GB_l.pdf (406 KB)

Compact 1000 Q

Compact_1000_Q_01_2015_GER_l.pdf (419 KB)
Compact_1000_Q_01_2015_GB_l.pdf (413 KB)
Compact_1000_Q_01_2016_RU_l.pdf (397 KB)

Compact 1300 PD

Compact_1300_PD_GER_l.pdf (428 KB)
Compact_1300_PD_GB_l.pdf (422 KB)

Folien-Volleinschlag: Winkelschweißmaschinen manuell / halbautomatisch

KC 5040 / 450 Universal

KC_5040_08_2016_GER_l.pdf (453 KB)
KC_5040_08_2016_GB_l.pdf (448 KB)
KC_5040_08_2016_RU_l.pdf (500 KB)

KC 8060 / 650 Universal

KC_8060_08_2016_GER_l.pdf (469 KB)
KC_8060_08_2016_GB_l.pdf (464 KB)
KC_8060_08_2016_RU_l.pdf (510 KB)

Schrumpftunnel: Register-Heizsystem Standard-Serie

Standard 650 NT

Standard_650_NT_D_07_07.pdf (145 KB)
Standard_650_NT_11_07_GB.pdf (139 KB)

Folien-Banderole: Taktende elektromechanisch

Super Wrap 500

Super_Wrap_500_02_2017_GER_l.pdf (411 KB)
Super_Wrap_500_02_2017_GB_l.pdf (405 KB)

Logi Wrap 500

LogiWrap_500_08_2016_GER_l.pdf (469 KB)
LogiWrap_500_08_2016_GB_l.pdf (465 KB)

Logi Wrap 500 3D

LogiWrap_500_3D_08_2016_GER_l.pdf (1 MB)
LogiWrap_500_3D_08_2016_GB_l.pdf (467 KB)

Logi Wrap 800

LogiWrap_800_08_2016_GER_l.pdf (472 KB)
LogiWrap_800_08_2016_GB_l.pdf (467 KB)

Logi Wrap 800 3D

LogiWrap_800_3D_08_2016_GER_l.pdf (477 KB)
LogiWrap_800_3D_08_2016_GB_l.pdf (454 KB)

Folien-Banderole: Kontinuierliche elektromechanisch

Super Wrap 500 Servo

SuperWrap_500_800_Servo_04_2015_GER_h.pdf (958 KB)
SuperWrap_500_800_Servo_04_2015_GB_h.pdf (952 KB)

Super Wrap 800 Servo

SuperWrap_500_800_Servo_04_2015_GER_h.pdf (958 KB)
SuperWrap_500_800_Servo_04_2015_GB_h.pdf (952 KB)
SW800_SERVO_fr_Small.pdf (352 KB)

Servo Packer 500

ServoPacker_500_GER_l.pdf (443 KB)
ServoPacker_500_GB_l.pdf (445 KB)
ServoPacker_500_RU_l.pdf (417 KB)

Folien-Banderole: Taktende pneumatisch

Super Wrap 650 de Luxe in Line

SW650_950_IL_GER.pdf (120 KB)
SW650_950_IL_GB.pdf (402 KB)
SW650_950_IL_FR.pdf (116 KB)
SW650_950_RU.pdf (715 KB)

Super Wrap 950 de Luxe in Line

SW650_950_IL_GER.pdf (120 KB)
SW650_950_IL_GB.pdf (402 KB)
SW650_950_IL_FR.pdf (116 KB)
SW650_950_IL_RU.pdf (715 KB)

Super Wrap 1300 de Luxe in Line

SW1300_1600_DE_03_2011_klein.pdf (386 KB)
SW1300_1600_GB_03_2011_klein.pdf (378 KB)
SW1300_1600_FR_03_2011_klein.pdf (386 KB)
SW1300_1600_RU_03_2011_klein.pdf (414 KB)

Super Wrap 1600 de Luxe in Line

SW1300_1600_DE_03_2011_klein.pdf (386 KB)
SW1300_1600_GB_03_2011_klein.pdf (378 KB)
SW1300_1600_FR_03_2011_klein.pdf (386 KB)
SW1300_1600_RU_03_2011_klein.pdf (414 KB)

Folien-Volleinschlag: 2-Seitenschweißmaschinen taktend

Servo Packer 500 T

ServoPacker_500_T_GER_l.pdf (462 KB)
ServoPacker_500_T_GB_l.pdf (457 KB)

Servo Packer 1000 T

ServoPacker_1000_T_GER_l.pdf (465 KB)
ServoPacker_1000_T_GB_l.pdf (460 KB)

Logi Wrap 500

LogiWrap_500_08_2016_GER_l.pdf (469 KB)
LogiWrap_500_08_2016_GB_l.pdf (465 KB)

Logi Wrap 500 3D

LogiWrap_500_3D_08_2016_GER_l.pdf (1 MB)
LogiWrap_500_3D_08_2016_GB_l.pdf (467 KB)

Logi Wrap 800

LogiWrap_800_08_2016_GER_l.pdf (472 KB)
LogiWrap_800_08_2016_GB_l.pdf (467 KB)

Logi Wrap 800 3D

LogiWrap_800_3D_08_2016_GER_l.pdf (477 KB)
LogiWrap_800_3D_08_2016_GB_l.pdf (454 KB)

Folien-Volleinschlag: 2-Seitenschweißmaschinen kontinuierlich

Servo Packer 500

ServoPacker_500_GER_l.pdf (443 KB)
ServoPacker_500_GB_l.pdf (445 KB)
ServoPacker_500_RU_l.pdf (417 KB)

Servo Packer 500 C

Servo_Packer_500_C_GER_l.pdf (449 KB)
Servo_Packer_500_C_GB_l.pdf (444 KB)

Folien-Volleinschlag: Seitenschweißmaschinen taktend

Universa 300

Universa_300_05_2016_GER_h.pdf (1 MB)
Universa_300_05_2016_GB_h.pdf (1 MB)

Universa 500

Universa_500_05_2016_GER_h.pdf (2 MB)
Universa_500_05_2016_GB_h.pdf (2 MB)
Universa_500_05_2016_RU_h.pdf (2 MB)

Universa 500 T

Universa_500_T_05_2016_GER_h.pdf (2 MB)
Universa_500_T_05_2016_GB_h.pdf (2 MB)

Universa 800

Universa_800_05_2016_GER_h.pdf (2 MB)
Universa_800_05_2016_GB_h.pdf (2 MB)

Universa 1000

Universa_1000_05_2016_GER_h.pdf (2 MB)
Universa_1000_05_2016_GB_h.pdf (2 MB)

Folien-Volleinschlag: Formschultermaschinen taktend

Universa 300 FS

Universa300FS_C450KD_GER.pdf (418 KB)
Universa_300_FS_Compact_450_KD_01_2015_GB_l.pdf (415 KB)

Folien-Volleinschlag: Seitenschweißmaschinen kontinuierlich

Universa 500 Servo

Universa_500_Servo_08_2016_GER_l.pdf (471 KB)
Universa_500_Servo_08_2016_GB_l.pdf (465 KB)

Universa 800 Servo

Universa_800_Servo_05_2016_GER_h.pdf (2 MB)
Universa_800_Servo_05_2016_GB_h.pdf (2 MB)

Universa 1000 Servo

Universa_1000_Servo_05_2016_GER_h.pdf (2 MB)
Universa_1000_Servo_05_2016_GB_h.pdf (2 MB)

Servo Jet 500

SERVO_JET_500_DE_122010.pdf (715 KB)
SERVO_JET_500_GB_032011.pdf (718 KB)
SERVO_JET_500_RU_032011.pdf (768 KB)

Folien-Volleinschlag: Formschultermaschinen kontinuierlich

Universa 500 Servo FS

Universa_500_Servo_FS_800_Servo_FS_12_2015_GER_l.pdf (479 KB)
Universa_500_Servo_FS_800_Servo_FS_12_2015_GB_l.pdf (473 KB)

Universa 800 Servo FS

Universa_500_Servo_FS_800_Servo_FS_12_2015_GER_l.pdf (479 KB)
Universa_500_Servo_FS_800_Servo_FS_12_2015_GB_l.pdf (473 KB)

Schrumpftunnel: Register-Heizsystem Universal-Serie

Universal 650 HV

Universal_HV_01_2015_GER_l.pdf (383 KB)
Universal_HV_01_2015_GB_l.pdf (378 KB)
Universal_HV_01_2015_RU_l.pdf (359 KB)

Universal 950 HV

Universal_HV_01_2015_GER_l.pdf (383 KB)
Universal_HV_01_2015_GB_l.pdf (378 KB)
Universal_HV_01_2015_RU_l.pdf (359 KB)

Service Terms

  • Serv-Bed_2012_04_E_01.pdf (40 KB)

Terms and Conditions

  • AGB_2011_04_01_E.pdf (152 KB)
© 2018 Kallfass Verpackungsmaschinen GmbH ǀHuellaǀContacto